Vanggewas maïs

Vanaf 2019 is het een verplichting om een vangewas te zaaien bij de teelt van maïs op zand- of lössgrond.

Door een winterhard gewas te zaaien met de maïs (bijv. rietzwenk), onder de maïs (gras-achtige of brassica's) of na het hakselen van de maïs (alle toegestane gewassen geschikt) kan een groot deel van de stikstof uitspoeling voorkomen worden. 

De toegestane gewassen als vanggewas zijn (voorlopig):

  • bladkool
  • bladrammenas
  • gras
  • japanse haver
  • triticale
  • wintergerst
  • winterrogge
  • wintertarwe

Verschillende vanggewassen en onderzoek hiernaar zijn beschikbaar bij Joordens Zaden.

Voor meer informatie kunt u uw gegevens achter laten via ons contactformulier